Eкі aй б&#1201рын aлты жыл&#1171a бaс бoстaнды&#1171ынaн aйырыл&#1171aн тaнымaл &#1241нші, кoмпoзитoр Гaуһaр &#1240лімбeкoвa тaяудa aпeлляциялы&#1179 сoт oтырысындa а&#1179тал&#1171ан еді. Б&#1199гін 7 арнада&#1171ы “&#1256з ойым” ба&#1171дарламасыны&#1187 &#1179она&#1171ы бол&#1171ан &#1241нші “Жал&#1171ан жала” атты та&#1179ырыпта басынан &#1257ткергендерін айтып берді. 

Оны&#1187 адвокаты Шын&#1179уат Байжанов о&#1179и&#1171аны&#1187 &#1179алай бастал&#1171аны ж&#1241не ая&#1179тал&#1171аны туралы айтып берді. 

“&#1178ыс&#1179аша айт&#1179анда, А&#1179кент т&#1201р&#1171ын &#1199й кешеніндегі п&#1241терлер б&#1257ліп т&#1257леу ар&#1179ылы сатыл&#1171ан. Ал енді мына іс бойынша, алая&#1179ты&#1179 бабымен соттал&#1171ан Феруза Ордабаева Гауһарды таниды, сол сия&#1179ты біраз адам&#1171а “А&#1179кенттен” арзан ба&#1171амен &#1199й алып береміз деп у&#1241де берген. Естері&#1187ізде болса, 2013-2014 жылдары &#1199й &#1179ымбаттау еді. Мысалы 100 мы&#1187 А&#1178Ш доллар т&#1201ратын екі-&#1199ш б&#1257лмелі &#1199йлерді 40 мы&#1187 А&#1178Ш долларына &#1241переміз деп у&#1241де еткен. &#1240лбетте адамдар арзан жа&#1171ына ж&#1199гіреді. Гауһар екі п&#1241терге а&#1179ша т&#1257леген, 80 мы&#1187 доллар&#1171а Гауһар&#1171а екі п&#1241тер берілген ж&#1241не сол сия&#1179ты та&#1171ы 20-30 адам&#1171а п&#1241терлер берілген”, – дейді ол.

Оны&#1187 с&#1257зінше, соларды&#1187 барлы&#1171ы п&#1241тер кілтін алып, ж&#1257ндеу ж&#1201мыстарын ж&#1199ргізіп, тойлап жат&#1179анда Гауһарды&#1187 танысы Назарова ханым келеді де “мен де осылай алайын деп едім” деп &#1257тініш білдіреді.

“Гауһар &#1257з танысы ар&#1179ылы ал&#1171анын айтып, екеуін &#1257з &#1199йінде кездестіреді. Одан кейінгі шаруа&#1171а Гауһарды&#1187 &#1179атысы жо&#1179, алыс-берісі де болма&#1171ан. Ол &#1199шінші п&#1241терді алу &#1199шін 300 мы&#1187 те&#1187ге беріп &#1179ой&#1171ан. Гауһар б&#1201л екі &#1199йді туыстарына (а&#1171асы мен сі&#1187ілісіне) алып беруге к&#1257мектескен, біра&#1179 со&#1187ында &#1257зі де алая&#1179тарды&#1187 &#1179&#1201рбаны болды”, – дейді Шын&#1179уат Байжанов.

&#1240нші ел-ж&#1201рт&#1179а жарияламай, тыныш &#1179ана жабылса екен деген &#1199мітпен ж&#1199ргенін айтады. 

“&#1256зімнен де бар &#1171ой – &#1257зіме деген сенімні&#1187 кесірі. Ел-ж&#1201ртты шулатпай, тыныш &#1179ана жабылар деп ойладым. &#1256зім жалпы PR деген н&#1241рсені &#1201натпаймын. Барлы&#1171ы біткен со&#1187 &#1171ана айтармын деп ж&#1199ргенмін. Ма&#1171ан айыпталушысы&#1187 деген хабар жеткенде ауруханадан біра&#1179 шы&#1179тым”, – дейді &#1241нші. 

Гауһар &#1240лімбекова &#1199ш жыл&#1171а созыл&#1171ан істі&#1187 &#1179алай &#1257рбігенін &#1241&#1187гімеледі. 

“Басында адвокатпен барып ж&#1199рдім, &#1257йткені &#1257зім де аса т&#1199сінбедім. Мені&#1187 а&#1171ам Асылхан да за&#1187гер. Сонымен ке&#1187естім, адвокатпен бару керектігін айтты. Ол &#1257зі тауып берді адвокатты. Адвокатпен барып ж&#1199рдім, &#1179алай бол&#1171анын ашы&#1179 айта бересі&#1187 деді. С&#1201ра&#1179 &#1179ояды, со&#1171ан жауап беретінімді айтты. Ма&#1171ан ішкі істер департаментіне бару &#1179иын болды, адвокатпен барып ж&#1199рдім, сосын ол кісі келе алмаса &#1257зім бара беретін болдым. &#1198ш жыл бойы бір н&#1241рсені &#1179айталай бердік. &#1178анша айналдырып жатса да сол с&#1201ра&#1179тар болды. Басында ку&#1241гер ретінде ша&#1179ырды, с&#1201ра&#1179тарына жауап бердім. Ол кезде адвокатым болмай &#1179алды. За&#1187 жа&#1171ынан сауатсыз екенімді мойындаймын. Адвокатсыз бару&#1171а болмайтынын кинолардан білуші ем. Ол кісі де ма&#1171ан &#1257здігімнен бара беруімді айтты. С&#1257йтіп сот&#1179а келдім, сонда&#1171ы судья с&#1257зімді ты&#1187дамай, б&#1257ліп тастай берді. “Жарыл&#1179а&#1171ыш болса&#1187, неге 5-10 мы&#1187 доллар бермейсі&#1187″ деп кекетіп отырды”, – дейді &#1241нші.

Сондай-а&#1179, со&#1187ында ол судьяны&#1187 “бар, кетші” деп шы&#1171арып сал&#1171анын айтты.

“Бір к&#1199ні &#1179о&#1187ырау шалды, Шымкентте ж&#1199ргенмін, дереу Алматы&#1171а жетуімді талап етті. Мен осы іс бойынша к&#1199дікті болып шы&#1171а келіппін. А&#1171ам “олармен ерегеспе” деген ке&#1187ес айт&#1179ан еді. Біра&#1179 сол кезде концерттен шаршап отыр&#1171анымды айтып, &#1241зірше бара алмайтынымды жеткіздім. Б&#1201рындары неге б&#1201л іс бітпей кетті деп жыла&#1171ан кездерім де бол&#1171ан. А&#1171ам ма&#1171ан &#1179ылмысты&#1179 істерді&#1187 &#1201за&#1179 уа&#1179ыт&#1179а созыла беретінін айтып, шыдамды болуымды с&#1201рады. Со&#1187ында тергеушіні&#1187 айт&#1179аны с&#1257зі “&#1178айда ж&#1199рсіз, келі&#1187із, келмесе&#1187із мен сізге іздеу жариялаймын” болды”, – дейді &#1241нші.

Ба&#1171адрлама барысында Гауһар &#1240лімбекова &#1241н орындап берді. 

&#1240нші алда&#1171ы уа&#1179ытта Алматыда &#1179айырымдылы&#1179 концертін &#1257ткізбек.

Гауһар &#1240лімбекова сот отырысынан кейін. © Tengrinews.kz

Гауһар &#1240лімбекова сотта а&#1179талып шы&#1179ты

Б&#1201&#1171ан дейін осы істі&#1187 басты фигуранты Феруза Ордабаева &#1257з кін&#1241сін мойындап, &#1240лімбекованы&#1187 &#1179ылмыс&#1179а &#1179атысы жо&#1179 екенін айт&#1179ан болатын. Ал &#1240лімбекова &#1257зіне жала жабыл&#1171анын м&#1241лім еткен.

Еске салайы&#1179, елімізге танымал &#1241ндерді&#1187 авторы, &#1241нші Гауһар &#1240лімбекова 30 &#1179а&#1187тарда алая&#1179ты&#1179 &#1199шін 6 жыл&#1171а бас бостанды&#1171ынан айырыл&#1171ан болатын. К&#1257п &#1201замай, &#1241нші сот шешімі к&#1199шіне енгенше &#1179олхатпен босатыл&#1171ан. Кейінірек &#1241ншіні&#1187 адвокаты Ж&#1201ма&#1171али Зинелов істі&#1187 м&#1241н-жайын айтып берген еді. Адвокат сот &#1199кімімен келіспейтінін ж&#1241не таяу арада апелляциялы&#1179 сот&#1179а арыз т&#1199сіретінін м&#1241лімдеген.

Айта кетейік, &#1241ншіні&#1187 “А&#1179 келін”, “К&#1257ктемге хат”, “Жас келін”, “&#1178ыз сезімі”, “Оралшы махаббат”, “А&#1179маралым” &#1241ндері ж&#1201ртшылы&#1179&#1179а ке&#1187інен таралып, танымал бол&#1171ан. Оны&#1187 &#1241ніне жазыл&#1171ан &#1257ле&#1187дерді танымал эстрада ж&#1201лдыздары орында&#1171ан

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.