7 жeлтo&#1179сaндa Tesla ж&#1241нe SpaceX кoмпaниялaрыны&#1187 нeгізін сaлушы Илoн Мaск&#1179a &#1179aтысты сoт отырысы &#1257тті. Б&#1201л жолы к&#1241сіпкер &#1201лыбританиялы&#1179 дайвер Вернон Ансуортты pedo guy я&#1171ни “педофил” деп тіл тигізгені &#1199шін сот алдында жауап берді. Лос-Анджелес сотыны&#1187 шешімі бойынша Илон Маск же&#1187іп шы&#1179ты. Маск &#1201лыбританиялы&#1179 дайверді неліктен pedo guy деп айыптады? Б&#1201л с&#1257з не білдіреді? Б&#1201л туралы Tengrinews.kz тілшісі материал дайындады. 

12 баланы &#1179&#1201т&#1179ару операциясы

О&#1179и&#1171а былтыр 23 маусымда Тайландта бол&#1171ан. 11-16 жаста&#1171ы балалар мен 25 жаста&#1171ы футбол жатты&#1179тырушысы экскурсия&#1171а шы&#1179&#1179ан. Артынша олар Тхам Луанг &#1199&#1187гірінде &#1179алып &#1179ой&#1171ан. Н&#1257серді&#1187 салдарынан к&#1257птеген &#1199&#1187гірді су басып кеткен. Оларды іздестіруге к&#1257мекке дайверлер шы&#1179&#1179ан. 

Сол к&#1199ні 16 жас&#1179а тол&#1171ан команда м&#1199шесі Пхеерапхат Сомпьенгджай ту&#1171ан к&#1199нін тойла&#1171ан. Олар д&#1199кеннен 700 бат&#1179а (шамамен 22 доллар) азы&#1179-т&#1199лік алып, жол&#1171а шы&#1179&#1179ан. ВВС м&#1241ліметінше, балалар жатты&#1179тырушыны &#1199&#1187гір ар&#1179ылы ж&#1199руге к&#1257ндірген. Балалар тере&#1187 ж&#1199ріп кеткені соншалы&#1179, бір кезде су а&#1171ынына тап бол&#1171ан. 

 

Тайландта&#1171ы 12 бала мен жатты&#1179тырушыны &#1179&#1201т&#1179ару © ru.wikipedia.org

&#1198&#1187гірде &#1179алып &#1179ой&#1171ан 12 о&#1179ушы мен футбол жатты&#1179тырушысы 12 к&#1199н бойы жары&#1179сыз к&#1199н к&#1257рген. &#1200лыбританиялы&#1179 с&#1199&#1187гуір Вернон Ансуорт сол адамдарды &#1179&#1201т&#1179ару операциясына &#1179атыс&#1179ан &#1179&#1201т&#1179арушыларды&#1187 &#1179атарында бол&#1171ан. 

О&#1179и&#1171а&#1171а Илон Маскты&#1187 араласуы

Илон Маскты&#1187 &#1199ш компаниясыны&#1187 инженерлері &#1199&#1187гірде &#1179алып &#1179ой&#1171ан балаларды алып шы&#1171у &#1199шін арнайы мини-субмарин жасап, оны &#1179&#1201т&#1179арушылар&#1171а жіберген. Біра&#1179 Тайландта&#1171ы провинция губернаторы Маскты&#1187 б&#1201л к&#1257мегінен бас тарт&#1179ан. Ол &#1179&#1201рыл&#1171ы &#1179&#1201т&#1179арушылар&#1171а керек те болмай &#1179ал&#1171ан. 

&#1178&#1201т&#1179арушы Вернон Ансуорт Маскты&#1187 б&#1201л шешімін с&#1241тсіз деп ба&#1171алап, &#1199&#1187гірді&#1187 &#1179андай екенін тіпті елестете алмайтынын айт&#1179ан. Ал Маск с&#1199&#1187гуірді&#1187 б&#1201л м&#1241лімдемелеріне Twitter-де бірнеше твит арнап, соны&#1187 бірінде былай деп жауап берген:

“Біз н&#1257мірі бесінші мини-субмариндерді&#1187 бірін еш кедергісіз &#1199&#1187гірге алып кіреміз. Педофил, кешір, біра&#1179 м&#1201ны &#1257зі&#1187 с&#1201рады&#1187”.

ВВС м&#1241ліметінше, Ансуорт CNN басылымына берген с&#1201хбатында к&#1241сіпкерді&#1187 к&#1257мегін PR-&#1241рекет деп ба&#1171алап пікір білдірген. С&#1199&#1187гуір мен к&#1241сіпкер Twitter ар&#1179ылы &#1257зара айыптау с&#1257здерін жазып, артынша Маск Ансуортты “педофил” деп айыпта&#1171ан. 

С&#1199&#1187гуір Вернон Ансуорт (о&#1187 жа&#1179та) © Сурет ашы&#1179 интернет к&#1257зінен

Алайда Маск жаз&#1171ан твит-жазбасын &#1257шіріп, с&#1199&#1187гуірден кешірім с&#1201ра&#1171ан. Біра&#1179 Ансуорт к&#1241сіпкерді&#1187 кешірімін &#1179ана&#1171ат т&#1201тпай, жала жап&#1179аны &#1199шін Маскты&#1187 &#1199стінен сот&#1179а ша&#1171ым т&#1199сіріп, 190 миллион А&#1178Ш доллары к&#1257лемінде &#1257тема&#1179ы талап еткен. 

Сот отырыстары

Биыл 3 желто&#1179санда бол&#1171ан сот отырысында Илон Маск Вернон Ансуортты&#1187 с&#1257здері “&#1179ате ж&#1241не &#1179орлау с&#1257здері” бол&#1171ан деп м&#1241лімдеген.

“Сонды&#1179тан мен ж&#1241бірлеу с&#1257здеріне тиісінше жауап бердім”, – деп м&#1241лімдеді к&#1241сіпкер сот отырысында. 

Илон Маск © РИА Новости

Tesla басшысы ол туып &#1257скен О&#1187т&#1199стік Африка Республикасында “педофил” с&#1257зі к&#1257біне адамдар с&#1257зге келісіп &#1179ал&#1171ан кезде &#1179олданылатынын ж&#1241не “с&#1199йкімсіз шал” деген ма&#1171ынада &#1179олданылатынын айт&#1179ан. Ал Ансуортты&#1187 адвокаттары б&#1201л т&#1199сініктеме – т&#1199кке т&#1201р&#1171ысыз жал&#1171ан с&#1257з екенін м&#1241лімдеген. 

Артынша б&#1201л о&#1179и&#1171адан кейін Tesla акциялары 4 пайыз&#1171а т&#1257мендеп кеткен. 

Адамзат Илон Маск&#1179а неге &#1179арыздар? Басты 5 себеп

7 желто&#1179сан сот &#1199кімі бойынша Илон Маскты&#1187 же&#1187іске жеткені белгілі болды. Сот Маскты&#1187 с&#1199&#1187гуір Вернон Ансуорт&#1179а айт&#1179ан с&#1257зі (pedo guy) жала жабу&#1171а жатпайтынын айтып, к&#1241сіпкер дайверге &#1257тема&#1179ы т&#1257леуге тиіс емес деген шешім шы&#1171ар&#1171ан.  

Бір &#1179ызы&#1171ы, pedo guy с&#1257зі Маскты&#1187 т&#1199сіндірмесі бойынша Urban Dictionary а&#1171ылшын сленгтерінен &#1179&#1201рал&#1171ан онлайн с&#1257здікке кірген. Pedo guy – б&#1201л с&#1257здікке &#1179ара&#1171анда, шын м&#1241нінде бизнесмен туып-&#1257скен ОАР-да “педофил” деген ма&#1171ынаны емес, “есі ауыс&#1179ан шал” деген ма&#1171ына&#1171а ие екен. 

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.